Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Image
Javni oglas za izbor instruktora u TIM instruktora zaduženih za obuku kandidata za predsjednika/zamjenika predsjednika biračkih odbora

Obavijest Centrale Izborne komisije BiH

Prijave na Javni konkurs sa potrebnim dokazima o ispunjavanju navedenih uvjeta, kandidati će dostaviti Centralnoj izbornoj komisiji BiH elektronski, putem portala e-Izbori i aplikacije  „Prijava za rad u biračkim odborima (predsjednici/zamjenici) koji se nalaze na interent stranici Centralne izborne komisije BiH.

Kandidat za predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili finansijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način

Link za registraciju

 

Link za prijavu za predsjednika/zamjenika

 

Link za  JAVNI KONKURS za imenovanje predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini