Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za sufinasiranje sanacije azbestnih krovova na objektima individualnog i objektima sa kolektivnim stanovanjem na području Grada Cazin

Na osnovu člana 36.stav 12. Odluke o izvršenju Budžeta Grada Cazin za 2023. godinu («Službene novine Grada Cazin», broj: 12/22) i člana 7.  Pravilnika o sufinasiranju sanacije azbestnih krovova na objektima individualnog i objektima sa kolektivnim stanovanjem na području Grada Cazin («Službene novine Grada Cazin», broj:  /23), Gradonačelnik raspisuje:

 J A V N I   P O Z I V

 za prikupljanje zahtjeva za sufinasiranje sanacije azbestnih krovova na objektima individualnog i objektima sa kolektivnim stanovanjem na području Grada Cazin

Sa svrhom zaštite zdravlja građana, povećanja kvalitete života, uz poštivanje osnovnih načela održivog gospodarenja otpadom, gradonačelnik Grada Cazin poziva sva fizička lica, suvlasnike zgrada odnosno upravitelje zgrada koji ispunjavaju uslove da se odazovu na ovaj Javni poziv i podnesu prijave.

Kompletan Javni Poziv možete vidjeti ili preuzeti OVDJE ! i u glavnom Meniu u kategorijama JAVNI POZIVI.

Potrebene OBRAZCE možete preuzeti ispod:

Prilog 1 - Prijavni obrazac 

Prilog 2 - Izjava podnosioca prijave

Prilog 3 - Izjava podnosioca prijave o osiguranju vlastitih sredstava

Prilog 4 - Zahtjev za isplatu sredstava