Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Javni poziv za nabavku usluga kreditnog zaduženja Grada Cazina

Ovim putem Grad Cazin, kao Ugovorni organ, poziva sve zainteresirane ponuđače koji ispunjavanju uslove definisane Javnim pozivom broj: 01/GN-11-10332/23 da dostave svoje ponude kako je to definisano samim Javnim pozivom.
 

Kompletan Javni poziv za nabavku usluga kreditnog zaduženja Grada Cazina se može preuzeti OVDJE!