Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Image
gr

JAVNI OGLAS za prijem namještenika na neodređeno  vrijeme u Jedinstvenom gradskom organu uprave Grada Cazin

Na osnovu člana 73. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj 14/17 i 15/20) a u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom gradskom  organu uprave Grada Cazin ( Sl.novine Grada Cazin broj 6/23 i 7/24), člana 116. Statuta Grada Cazin („Sl. novine Grada Cazin“ broj 4/21) Gradonačelnik objavljuje:

JAVNI OGLAS

za prijem namještenika na neodređeno  vrijeme u Jedinstvenom gradskom organu uprave Grada Cazin

 

 I NAZIV RADNOG MJESTA:

  1. Viši referent matičnog ureda pri Službi za opću upravu i društvene djelatnosti....2 (dva  izvršioca)

  2. Viši referent za personalne poslove pri Službi za stručne poslove gradonačelnika......1 (jedan) izvršilac

    Kompletan Javni oglas se može preuzeti OVDJE!