Sastav gradskog vijeća

Gradsko vijeće grada  Cazin, izabrano 15. novembar 2020.godine, broji 30 vijećnika, iz 4 političkih stranaka , sa slijedećom strukturom :

STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI "A-sda"

1. Hozanović Rifet, (4057 glasova),

2. Puškar Suad, (2923),

3. Doli? Malik, (2626),

4. Luli? Nerma, (2431),

5. Beganović Nermina, (2191),

6. Nuhanović Alma, (2170),

7. Zuli? Sanel, (2101),

8. Mujadžić Salih, (2083),

9. Škrgić Sadmir, (2052),

10. Mesić Nejra, (2047),

11. Ra?i? Denis, (1946),

12. Durić Sunita, (1938),

13. Bašić Esed, (1786),

14. Zulifi? Senad, (1759),

15.Hatić Asmir, (1747),

16. Mujić Emina, (1700),

17. Ćoralić Haris, (1699),

18. Misaljević Adis, (1690),

19. Begić Mujo, (1688),

STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE "SDA"

1. Lepuzanović Muhamed, (2285 glasova),

2. Beganović Mujo, (1338),

3. Miskić Husnija, (1203),

4. Paši? Aida, (1194),

5. Šabi? Mujo, (1087),

6. Vili? Husein, (1074),

7. Rizvić Irnes, (1029),

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA "SDP"

1. Lelić Refik, (654 glasa),

2. Beganović Amir, (555),

3. Mesić Salih, (394),

DEMOKRATSKA FRONTA "DF"

1. Ikanović Samir, (257 glasa),