Komisije gradskog vijeća

a) Statutarna komisija:

1. Ćoralić Haris, predsjednik,

2. Dolić Malik, zamjenik,

3. Mizić Dženana, član,

4. Šabić Mersudin, član,

5. Murić Haris, član

 

b) Komisija za žalbe, predstavke i pritužbe:

1. Škrgić Sadmir, predsjednik,

2. Mujadžić Salih, zamjenik,

3. Mesić Nejra, član,

4. Dževad Beširević, član ,

5. Bajramović Denis, član

 

c) Komisija za koordinaciju i rad MZ i lokalnu samoupravu:

1. Bašić Esed, predsjednik,

2. Lelić Refik, zamjenik,

3. Toromanović Hamdija, član,

4. Mujadžić Salih, član,

5. Begić Mujo, član

 

d) Komisija za odlikovanja i gradska priznanja :

1. Hamdija Toromanović, predsjednik,

2. Misaljević Adis, zamjenik,

3. Dervišević Elvedin, član,

4. Samardžić Dejan, član,

5. Čizmić Šefik, član

 

e) Komisija za finansije i budžet:

1. Sadiković Asima, predsjednik,

2. Halkić Razim, zamjenik,

3. Lulić Nerma, član,

4. Bašić Esed, član,

5. Ćataković Irnesa, član

 

f) Komisija za obrazovanje,kulturu,sport i mlade:

1. Doli? Malik, predsjednik,

2. Mesić Nejra, zamjenik,

3. Lepuzanović Muhamed, član,

4. Seferagić Haris, član,

5. Duratović Emira, član

 

g) Komisija za ljudska prava i ravnopravnost spolova:

1. Mizić Dženana, predsjednik,

2. Lulić Nerma, zamjenik,

3. Redžić Ibrahim, član,

4. Čaušević Ajša, član,

5. Mujić Almina, član

 

h) Komisija za izbor i imenovanje:

1. Ćoralić Haris, predsjednik,

2. Misaljević Adis, zamjenik predsjednika,

3. Sadiković Asima, član,

4. Halkić Razim, član,

5. Škrgić Sadmir, član

 

i) Etički odbor :

1. Hozanović Rifet, predsjednik,

2. Smajlović Midhat, zamjenik,

3. Šabić Fuad, član,

4. Durić Jasminka, član,

5. Puškar Suad, član