Obezbije?eno 7 miliona eura za izgradnju obilaznice Cazin

Sedam miliona Eura ? sredstva su koja bi trebala biti uložena u izgradnju obilaznice Cazin. U dužini od 7,5 km bit će izgrađena na relaciji Ćoralići-Slatina-Mihaljevac, potvrđeno je prilikom susreta predstavnika JP Ceste Federacije BiH i načelnika općine Cazin mr. Nermina Ogreševića.

Javni konkurs

Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima ("Sl.novine FBiH", broj 66/13 i 100/13),člana 5. ,7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu FBiH, kantona, općina i gradova ("Službene novine F BiH" broj:17/14) i Odluke općinskog vijeća općine cazin o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Cazin broj: 01/V-31-8806/16 od 23.06.2016. godine i zaključka broj: 01/V-31-8806/16 od 18.07.2016. godine, Komisija za provođenje konkursa općine Cazin objavljuje   J A V N I K O N K U R S o prodaji nekretnina u vlasništvu općine Cazin.

Kompletan Javni konkurs se može preuzeti OVDJE.

Svećeno otvoren projekat puta i kanalizacije u MZ Polje

Nižu se infrastrukturni projekti na području općine Cazin. Jučer je otvorena dionica puta Ikanovići-Herdi?a brdo u MZ Polje u dužini od jednog kilometra. Uz ovu putnu komunikaciju općina Cazin gradi i kanalizacioni sistem sa biopro?iš?iva?ima vrijedan milion KM.

svečano otvoreni novoasfaltirani putni pravci u naseljima Muhići i Havići

Ovog vikenda u cazinskoj mjesnoj zajednici Polje, tačnije u naseljima Muhići i Havići, svečano su otvorena dva novoasfaltirana dva lokalna puta čija ukupna vrijednost iznos oko 120.000 KM, a dužina skoro 1 kilometar.

Mještani naselja Muhići koje ima devet ku?a, a nalazi se skoro u samom centru mjesne zajednice Polje, nisu imali odgovarajući put kroz svoje naselje sve do ovog vikenda. No, uz zajednički angažman svih mještana, te uz financijsku pomoć općine Cazin, asfaltiran je putni pravac kroz Muhi?e. Vrijednost projekta u Muhi?ima iznosi 25.500 KM, dužina puta je 175 metara, a širina 3 metra.

Uz šalter salu općine Cazin i Ured za dijasporu

Poboljšanja u radu općinskog organa uprave Cazin uvode se kontinuirano i obuhvataju sve segmente. Nakon digitalizacije općinskog katastra i matičnih ureda, te "Servisa 48 sati" od sada je na raspolaganju i Ured za dijasporu. Kancelarija namijenjena isključivo građanima iz dijaspore nalazi se uz Centar za pružanje usluga građanima i svakodnevno je na raspolaganju Cazinjanima koji žive i rade van granica BiH.