Počela isplata stipendija studentima Grada Cazina

Počela isplata stipendija studentima Grada Cazina

Grad Cazin jedna je od prvih lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini koje su u godišnji budžet uvele redovno stipendiranje učenika i studenata. Praksa koja u Cazinu traje već dugi niz godina nastavlja se i ove akademske godine. Nakon što su nedavno, nakon obrade i procedure od strane Komisije za stipendije, potpisani ugovori o stipendiranju 227 studenata s područja Grada Cazina krenula je i isplata prvog dijela stpendija za akademsku 2021./2022.godinu. Danas je na ime stipendija isplaćeno 102.150 konvertibilnih maraka cazinskim studentima.  Drugi dio ovogodišnjih stipendija cazinski studenti mogu očekivati već narednog mjeseca.

Javna rasprava o nacrtu zakona o legalizaciji  bespravno izgrađenih građevina i zahvata

Javna rasprava o nacrtu zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i zahvata

Poziv na  Javnu raspravu  koje organizira Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući u skladu sa Zaključkom Skupštine Unsko-sanskog kantona, broj: 01-02-4-417/22 od 29.03.2022. godine provodi Javnu raspravu o Nacrtu Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i zahvata. Ovim putem pozivamo predstavnike zakonodavne i izvršne vlasti u Unsko-sanskom kantonu, predstavnike kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija, javnih ustanova, fondova, zavoda i drugih institucija u Unsko-sanskom kantonu, gradonačelnike gradova i općinske načelnike općina sa područja Kantona, kao i predstavnike gradskih i općinskih službi, pravne subjekte, nevladine organizacije i sve ostale zainteresirane organizacije i građane za učešće u Javnoj raspravi.
Nacrt Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i zahvata se može pogledati OVDJE!

Javna rasprava Nacrta Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i zahvata će se održati 06.05.2022.godine u prostorijama sale gradske vijećnice grada Cazina sa početkom u 9:00 h.

Obavijest o radnom vremenu

Obavijest o radnom vremenu

U skladu sa Odlukom o utvrđivanju radnog vremena ugostiteljske, trgovačke ili obrtničke djelatnosti  kao i djelatnosti igara na sreću na području Grada Cazin, broj: 01/GV-31-8903/19 od 09.08.2019. godine (Službene novine Grada Cazin broj 6/19) i Odlukom o izmjenama i dopunama odluke o utvrđivanju radnog vremena ugostiteljske, trgovinske, obrtničke i srodne djelatnosti, kao i djelatnosti igara na sreću na području Grada Cazina broj:01/GV-04-6759/21 od 27.05.2021. godine (Službene novine Grada Cazin, broj  6/21), povodom nastupajućih praznika, obaviještavaju se o neradnom vremenu privredni subjekti sa područja Grada Cazin, koji obavljaju, ugostiteljske, trgovačke ili obrtničke djelatnosti.

 U nedjelju 01.05.2022. godine nastupa prvi dan državnog praznika „Međunarodni praznik rada“ (Prvi maj), tako da je to neradni dan (od 00,00 do 24,00 sata), osim za:

- Ugostiteljske djelatnosti,

- Obrte za proizvodnju kruha-pekare, kojima je radno vrijeme organizovano od 00,00 do 24,00 sata,

- Taksi prijevoznike i ostale prijevoznike, kojima je radno vrijeme organizovano od 00,00 do 24,00 sata,

- Za trgovinske objekte tipa “dragstor” kojima je radno vrijeme organizovano od 00,00 do 24,00 sata,

- Benzinske pumpe i apoteke, kojima je radno vrijeme organizovano od 00,00 do 24,00 sata i

- Poljoprivredne djelatnosti kao srodnu djelatnost.

 U ponedjeljak 02.05.2021. godine nastupa prvi dan vjerskog praznika (Ramazanskog bajrama), tako da je to neradni dan ( od 00,00 do 24,00 sata), osim za:

- Hotele, motele, pansione, prenoćišta i druge objekate koji pružaju usluge smještaja i to odjel prijemnog hola-recepcije, kojima je radno vrijeme organizovano od 00,00 do 24,00 sata,

- Obrte za proizvodnju kruha-pekare, kojima je radno vrijeme organizovano od 00,00 do 24,00 sata,

- Taksi prijevoznike i ostale prijevoznike, kojima je radno vrijeme organizovano od 00,00 do 24,00 sata,¸

- Za trgovinske objekte tipa “dragstor”, kojima je radno vrijeme organizovano od 00,00 do 24,00 sata,

- Benzinske pumpe i apoteke, kojima je radno vrijeme organizovano od 00,00 do 24,00 sata i

- Poljoprivredne djelatnosti kao srodnu djelatnost.

Konačna rang lista stipendista grada Cazina za 2021/2022. godinu

Konačna rang lista stipendista grada Cazina za 2021/2022. godinu

U skladu sa članom 22. Pravinika o stipendiranju studenata Grada Cazin za akademsku 2021/2022 godinu broj: 01/GN-34-2067/22 od 09.02.2022. godine. i Rješenjem broj:  01/GN- 04- 701/22 od 18.02.2022. godine  o imenovanju Komisije za provođenje konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku 2021/2022 godinu dostavljamo Vam konačnu bodovnu listu.

         Konačnom listom obuhvaćeni su :

  • studenti koji su ostvarili pravo na stipendiju u akademskoj 2021/2022. godini -  može se preuzeti OVDJE!
  • studenti koji nisu ispunili uslove za stipendiranje u 2021/2022. godini, može se preuzeti OVDJE!

 Na osnovu Konačne bodovne liste stekli su se uslovi za potpisivanje Ugovora o stipendiranju  za akademsku 2021/2022. godinu.

 POTISIVANJE UGOVORA O STIPENDIRANJU OBAVIT ĆE SE 30.04.2022. GODINE U PROSTORIJAMA JU "Centar za kulturu i turizam" Cazin sa početkom u 10,00 sati.

 Studenti su dužni sa sobom ponijeti kopiju bankovnog računa i ličnu kartu.

Poziv na javnu raspravu o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima Unsko-sanskog kantona

Poziv na javnu raspravu o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima Unsko-sanskog kantona

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući u skladu sa Zaključkom Skupštine Unsko-sanskog kantona, broj: 01-02-4-416/22 od 29.03.2022. godine provodi Javnu raspravu o Nacrtu Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i zahvata. Ovim putem pozivamo predstavnike zakonodavne i izvršne vlasti u Unsko-sanskom kantonu, predstavnike kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija, javnih ustanova, fondova, zavoda i drugih institucija u Unsko-sanskom kantonu, gradonačelnike gradova i općinske načelnike općina sa područja Kantona, kao i predstavnike gradskih i općinskih službi, pravne subjekte, nevladine organizacije i sve ostale zainteresirane organizacije i građane za učešće u Javnoj raspravi.

Javna rasprava će se održati 26.04.2022. godine sa početkom u 13 sati u prostorijama gradske vijećnice grada Cazina.