Previous Next

Grad Cazin: Potpisani ugovori za projekte ukupne vrijednosti 1.650.000 konvertibilnih maraka

-„ Stalni napredak i razvoj iziskuju i stalna ulaganja“, istaknuo je Nermin Ogrešević, gradonačelnik Cazina na današnjem potpisivanju ugovora za ukupno 15 projekata rekonstrukcije i sanacije putnih prilaza, ulica i klizišta na području Grada Cazina.

  Dodavši da je Grad Cazin, nakon dugogodišnjih ulaganja u sisteme upravljanja finansijama i planskim radom na infrastrukturnim projektima, sada u poziciji da može imati ravnomjeran kontinuitet u sve projekte koje građani iniciraju, gradonačelnik Ogrešević je istaknuo:

   -„Svaki novi projekat je ono što nam kandidiraju sami građani, a vrlo je bitno za istaknuti da je ova praksa saradnje s građanima, u svakom pogledu, omogućila da danas imamo ovakve rezultate. Cazin se nastavlja dalje razvijati jer je to potrebno i jer nam svaki ovakav projekat omogućava bolje uvjete za dalji napredak.“

  U okviru danas potpisanih ugovora uskoro slijedi realizacija klizišta Silići- Bajramovići i rekonstrukcija dijela lokalnog puta za vodovod u mjesnoj zajednici Stijena. Sanacija dijela ceste Begove kafane- Liskovac i lokalnog puta u naselju Memagići u MZ Liskovac. Takođe, tu je i sanacija puta Misaljevići- Ćehići i obnavljanje kolovoznog zastora na lokaciji Begove kafane u MZ Ćoralići,  te rekonstrukcija nekategorisanog puta Bečići u mjesnoj zajednici Gornja Koprivna. Na području mjesne zajednice Mutnik biće realizirana dva velika projekta, sanacija puta Marin most i rekonstrukcija puta Salkići- Džafići, dok će na području Šturlića uslijediti radovi na sanaciji puta Hadžin potok- Šturlić i sanacija klizišta na lokalnom putu u Šturlićkoj Platnici. U mjesnoj zajednici Skokovi radovi počinju na rekonstrukciji puta Hadžići- Dolina i Salkići 2- Krakača, dok će u mjesnoj zajednici Tržačka Raštela biti izvršena rekonstrukcija puta u naselju Urga. Na Maloj Lisi, mjesna zajednica Cazin, uskoro će početi uređenje prilaza i parking prostora kod stare stambene zgrade B1.

Ukupna vrijednost popotpisanih ugovora je oko 1.650.000 konvertibilnih maraka.

 Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno  vrijeme u Jedinstvenom gradskom organu uprave Grada Cazin

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom gradskom organu uprave Grada Cazin

Na osnovu člana 73. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ 14/17 i 15/20) a u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom gradskom  organu uprave Grada Cazin ( Sl.novine Grada Cazin broj 3/20, 6/21, 8/21 i 1/22), Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (Sl. novine F BiH broj 64/09), Odluke o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika u Jedinstvenom gradskom organu uprave Grada Cazin i Gradskom pravobranilaštvu (Sl.novine Grada Cazin, broj 3/22) i Pravilnika o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika u Jedinstvenom gradskom organu uprave Grada Cazin (Sl.novine Grada Cazin, broj 4/22), Odluke o potrebi prijema namještenika, broj 01/GN-30-5127/22 od 11.04.2022.godine, člana 116. Statuta Grada Cazin („Sl. novine Grada Cazin“ broj 4/21) Gradonačelnik objavljuje:

 JAVNI OGLAS za prijem namještenika na neodređeno  vrijeme u Jedinstvenom gradskom organu uprave Grada Cazin

 I NAZIV RADNOG MJESTA:

       1.Viši referent za administrativne poslove Gradskog vijeća pri Službi za stručne poslove Gradskog vijeća........................................................................................................................................................1 (jedan) izvršilac

  1. Referent vatrogasac-vozač pri Službi za civilnu zaštitu........................................1 (jedan) izvršilac
  2. Referent vatrogasac – operativac pri Službi za civilnu zaštitu............................1 (jedan) izvršilac
  3. Domar pri Službi unutrašnje zaštite i zajedničkih poslova....................................1 (jedan) izvršilac
  4. Higijeničar (čistačica) pri Službi unutrašnje zaštite i zajedničkih poslova.......1(jedan) izvršilac

         Kompletan Javni oglas se može preuzeti  OVDJE!

DOBRE VIKEND-VIJESTI ZA BH. INOVATORE

DOBRE VIKEND-VIJESTI ZA BH. INOVATORE

Pregršt medalja i specijalnih priznanja dobili su članovi AIBIH na izložbama u Katovicama i Prelogu

Katovice-Prelog, 16. maja – Prijatne vijesti pristigle su ovog vikenda Asocijaciji inovatora Bosne i Hercegovine, sa međunarodnih izložbi održanih u Katovicama (Poljska) i Prelogu (Hrvatska)...

Zlatne medalje u oba grada dobio je Cazinjanin Husnija Kapić, za „CNC mašinu za rezanje stiropora i pjenastih poroznih materijala“. Uz to mu je, u Katovicama, specijalno priznanje dodijelio Institut za intelektualno vlasništvo Republike Češke. Dvije zlatne medalje dobio je i prof. dr. sc. Pero Petrović, iz Banjaluke, za trapezasti kanal koji se postavlja poprečno na makadamske ceste, i koji uspješno zaustavlja i odvodi bujične vode sa ceste na usmjerene pravce. Ovim izumom, primarno, štiti od plavljenja poljoprivredo zemljište, budući da makadamski putevi uglavnom prolaze kroz livadske i šumske predjele. Vrijedno je spomenuti i činjenicu da je ova inovacija zaštićena Evropskom patentnom uredu, što ja prava rijetkost za BH. inovacije.

Njegov akademski kolega Fikret Alić, profesor termodinamike na Mašinskom fakultetu u Tuzli, nije izlagao u Prelogu, pa je dobio „samo“ jednu zlatnu medalju, ali i specijalno priznanje kanadskog Društva za inovacije i napredna znanja, iz Toronta. Njegov „Fleksibilni termo-akumulacioni konvektivni emiter“ namijenjen je efikasnom prinudnom zagrijavanju različitih fluida.  Elma Selimbašić, studentica iz Kladnja, dobila je u Prelogu srebrenu medalju za „Uređaj-dron za liječenje i zaštitu životinja na daljinu“, dok je istu medalju, ali u Katovicama, za „Podvodni punjač plinskih i tečnih sredstava“, dobio priznati svjetski stručnjak za speleologiju i ronjenje, Zoran Dujaković, iz Banjaluke. Njegov sugrađanin i imenjak Zoran Đoković, kulinar, dobio je na obje izložbe bronzane medalje, za „Instant šejk napitak” – osvježavajući napitak, od voća i povrća, koji se može izrađivati u tekućem, kašastom i kremastom obliku.  

Inovacije članova AIBIH uspješno je u Prelogu predstavio Husnija Kapić

 Javni oglas  za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova birački odbora/mobilnog tima/ tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja izborni rezultata

Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova birački odbora/mobilnog tima/ tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja izborni rezultata

Na osnovu člana 2.13 stav (1) tačka 3.Izbornog zakona BiH (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.23/01, 7/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05,52/05, 65/05, 77/05,11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 4/20). a u vezi članom11. Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupaka imenovanja članova biračkih odbora (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br. 27/22). Gradska izborna komisija Cazin raspisuje:

 J A V N I   O G L A S

Za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova birački odbora/mobilnog tima/ tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja izborni rezultata

Javni oglas se može preuzeti OVDJE! 

Prijavni obrazac se može preuzeti OVDJE!

Javni oglas za prijavu kandidata za kontrolore izbornih rezultata

Javni oglas za prijavu kandidata za kontrolore izbornih rezultata

Gradska izborna komisija Cazin objavljuje Javni oglas za prijavu kandidata za kontrolore izbornih rezultata.

Kompletan Javni oglas može se preuzeti OVDJE!