Obavijest voćarima malinarima

Obavještavaju se proizvođači malina da su zasadi na području Grada Cazin u fazi od kraja mirovanja do formirana centralnih pupoljaka. Stoga se u ovom periodu preporučuje vezanje izdanaka maline. Ova mjera se provodi na način da se vežu zdravi izdanci koji imaju vitalne pupoljke i koji su ujednačeno razvijeni. Potrebno je obratiti pažnju da se na jedan dužni metar kod dvogodišnjih sorti ostavlja i povezuje 5-8 izdanaka ovisno o sorti i načinu uzgoja.

Obavijest o potpisivanju ugovora za stipendije redovnim studentima

Komisija za stipendije O b a v j e š t a v a sve kandidate sa konačne bodovne liste da će dana 20.03.2021. godine /subota/ u vremenu od 09,00 sati organizirati potpisivanje Ugovora o stipendiranju za akademsku 2020/2021. godinu sa  redovnim studentima.

Ugovori će se potpisivati u Centru za pružanje usluga građanima ( šalter sala ) u zgradi Gradske uprave.

Obavjest voćarima

Voćarima koji posjeduju nasade koštičavog i krošnjastog voća preporučuje se da obave preventivnu zaštitu od bolesti šupljikavosti lista (Stigmina carpophila), rogača šljive (Taphrina pruni) i palež grančica (Monilinia laxa). Tretiranje izvršiti preparatima na osnovi bakra koja su dozvoljena na ovom voću u fazi mirovanja do pojave pupanja. Napominjemo ..

Poziv za članstvo u odboru omladinske banke Cazin

Omladinska banka Cazin, u saradnji sa Fondacijom Mozaik i Gradom Cazin objavljuje poziv za prijem dva člana i članice u Odbor. Poziv je otvoren za sve mlade, od 17 do 30 godina, koji imaju želju i volju da posvete svoje vrijeme aktivnostima programa. Program omogućava mladim ljudima da uzmu aktivno učešće u razvoju svoje zajednice kroz:

Javni poziv Federalnog ministarstva okoliša i turizma za polaganje ispita za turističkog vodiča

Federalno ministarstvo okoliša i turizma će u 2021. godini organizirati polaganje stručnog ispita za turističke vodiče za područje Federacije Bosne i Hercegovine. Kako bi učestovali u postupku polaganja ispita zainteresirana lica se trebaju prijaviti na Javni poziv koje je objavilo Ministarstvo, a koji je otvoren do 05.03.2021. godine.

Ispit se sastoji od:

Publish modules to the "offcanvs" position.