JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za sufinasiranje troškova medicinski potpomognute oplodnje za 2022. Godinu

JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za sufinasiranje troškova medicinski potpomognute oplodnje za 2022. Godinu

 

Na osnovu člana 36. Odluke o izvršenju Budžeta Grada Cazin za 2022. godinu („Službene novine Grada Cazin“, broj: 13/21) i člana 4. Pravilnika o sufinasiranju troškova medicinski potpomognute oplodnje za 2022. godinu („Službene novine

Grada Cazin“, broj. 2/22), Gradonačelnik raspisuje:

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje zahtjeva za sufinasiranje troškova medicinski potpomognute oplodnje za 2022. godinu

 

Kompletan Javni poziv možete vidjeti i preuzeti OVDJE !

JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za sufinasiranje troškova antikoagualne terapije kod trudnica

JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za sufinasiranje troškova antikoagualne terapije kod trudnica

 Na osnovu člana 36. Odluke o izvršenju Budžeta Grada Cazin za 2022. godinu („Službene novine Grada Cazin“, broj: 13/21) i  Pravilnika o sufinasiranju troškova antikoagualne terapije kod trudnica sa trombifilijama za 2022. godinu („Službene novine Grada Cazin“, broj. 2/22), Gradonačelnik raspisuje: 

JAVNI POZIV

za prikupljanje zahtjeva za sufinasiranje troškova antikoagualne terapije kod trudnica sa trombifilijama za 2022. Godinu

 

Kompletan Javni poziv možete vidjeti i preuzeti OVDJE !

U Gradu Cazin javna rasvjeta po ESCO modelu

U Gradu Cazin javna rasvjeta po ESCO modelu

 

JU “Komunalno-stambeni Fond” grada Cazin je kao nositelj projekta s UNDP-om dana 31.01.2022. potpisao PISMO SPORAZUMA O IMPLEMENTACIJI PROJEKTA: POKRETANJE OKOLIŠNOG FINANCIRANJA U SVRHU NISKO-KARBONSKOG URBANOG RAZVOJA (LETTER OF AGREEMENT ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROJECT: CATALYZING ENVIRONMENTAL FINANCE FOR LOW-CARBON URBAN DEVELOPMENT WHEN UNDP SERVES AS IMPLEMENTING PARTNER), a koji se odnosi se na energetsku učinkovitost u javnoj rasvjeti po ESCO modelu u Gradu Cazin, kao prvog projekta ovog tipa u Bosni i Hercegovini. Prema navedenom Sporazumu UNDP sufinansira projekat u iznosu 50.000,00 KM. 

Uz podršku UNDP-a i u saradnji sa timom Grada Cazina su izvršene pripreme postupka javne nabave, te je JU “Komunalno-stambeni Fond” dana 10.03.2022. godine u sklopu predmetnog ESCO projekta na Portalu javnih nabava (https://www.ejn.gov.ba) objavio Obavijest o nabavi broj: 1018-1-2-31-3-24/22 za nabavu energijske usluge – ESCO. 

Pozivaju se svi zainteresirani ponuđači da putem Portala javnih nabava (https://www.ejn.gov.ba) preuzmu tendersku dokumentaciju i sudjeluju u predmetnom postupku javne nabave.

JAVNI POZIV: za podnošenje zahtjeva za korištenje namjenskih sredstava prikupljenih promjenom namjene poljoprivrednog zemljišta i zakupa pašnjaka

JAVNI POZIV: za podnošenje zahtjeva za korištenje namjenskih sredstava prikupljenih promjenom namjene poljoprivrednog zemljišta i zakupa pašnjaka

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona o b j a v lj u j e

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za korištenje namjenskih sredstava prikupljenih promjenom namjene poljoprivrednog zemljišta i zakupa pašnjaka

Kompletan Javni poziv možete vidjeti i preuzeti na ovom linku: https://vladausk.ba/v4/novost/javni-poziv-za-podnosenje-zahtjeva-za-koristenje-namjenskih-sredstava-prikupljenih-promjenom-namjene-poljoprivrednog-zemljista-i-zakupa-pasnjaka/4121

Grad Cazin raspisuje Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima za  2021/2022.godinu

Grad Cazin raspisuje Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima za 2021/2022.godinu

Na osnovu člana 37.stav 2. Odluke o izvršenju Budžeta grad Cazin za 2022. godinu („Službene novine grada Cazin“, broj: 1/20) i člana 15 stav 7. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Cazin broj: 01/GN- 34- 2067 /22 od 09.02.2022. godine, Komisija za dodjelu stipendija  raspisuje:

K  O  N  K  U  R  S

za dodjelu stipendija redovnim studentima

za akademsku 2021/2022.godinu

Pravo na stipendiju mogu ostvariti redovni studenti  na visokoškolskim ustanovama u BiH, čiji je osnivač Federacija BiH, Republika Srpska i Brčko Distrikt, prvog ciklusa studija na akademskim studijskim programima za sticanje diplome akademskog prvog ciklusa studija  u trajanju tri studijske godine - 180 ECTS bodova ili četiri godine - 240 ECTS bodova, odnosno 360 ETS bodova u programskim studijama čiji ciklus traje više od četiri godine i nije postdiplomskog karaktera, državljani su Bosne i Hercegovine s prebivalištem na području Grada Cazin.

Zahtjev za dodjelu stipendije sa potrebnom dokumentacijom podnosi se na obrscu Prijave na Javni konkurs za dodjelu stipendije.

Kompletan tekst konkursa možete vidjeti i preuzeti OVDJE !

Pravilnik za dodjelu stipendija možete vidjeti i preuzeti OVDJE !

Prijavu na Konkurs mozete vidjeti i preuzeti OVDJE !

Prijavni obrazac i izjavu možete preuzeti OVDJE !