OBAVIJEST- terensko anketiranje o implementiranim mjerama energetske efikasnosti

OBAVIJEST- terensko anketiranje o implementiranim mjerama energetske efikasnosti

Na području grada Cazin započinje se sa realizacijom aktivnosti na poboljšanju energetske efikasnosti u stambenom sektoru.  Jedna od ključnih projektnih aktivnosti je izrada studije energetske efikasnosti stambenog fonda grada Cazina za čiju izradu je zadužen konzorcij nLogic Sarajevo, Proving Sarajevo, Euroing Bihać i Algos Banja Luka. Za izradu studije potrebno je izvršiti terensko anketiranje o implementiranim mjerama energetske efikasnosti u stambenom sektoru na uzorku od 400- 420 individualnih objekata i 26 stambenih zgrada.

U cilju dobijanja potpunih podataka molimo građane čiji objekti budu predmet anketiranja da pruže saradnju terenskim ispitivačima, te im se unaprijed zahvaljujemo na saradnji.

Za sve dodatne informacije u vezi provođenja aktivnosti izrade studije energetske efikasnosti stambenog fonda grada Cazina molimo Vas da se javite Službi za privredu i razvoj Grada Cazina putem telefona 037/515-347.

Obavještenje kandidatima koji su dužni pristupiti polaganju Stručnog ispita

Obavještenje kandidatima koji su dužni pristupiti polaganju Stručnog ispita

Obavještava ju se kandidati koji su konurisali na Javni Konkurs za prijem državnog službenika na određeno vrijeme u Jedinstveni organ uprave Grada Cazin, Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove  pri Službi za imovinsko-pravne, geodetske i  katastarske poslove objavljen 15.09.2022.godine, da su:

  • dužni pristupiti polaganju Stručnog ispita dana 06.10.2022.godine u Gradskoj vjećnici sa početkom u 09:00 sati.

 Kandidati su dužni pristupiti ispitu u tačno određeno vrijeme u protivnom smatrat će se da su odustali od učešća u konkursnoj proceduri.

Obavjest  i popis tematskih oblasti propisa za utvrđivanje pitanja možete vidjeti ili preuzeti OVDJE !

Javni oglas

Javni oglas

Na osnovu člana 73. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ 14/17 i 15/20) a u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom gradskom  organu uprave Grada Cazin ( Sl.novine Grada Cazin broj 3/20, 6/21, 8/21 i 1/22), Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (Sl. novine F BiH broj 64/09), Odluke o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika u Jedinstvenom gradskom organu uprave Grada Cazin i Gradskom pravobranilaštvu (Sl.novine Grada Cazin, broj 3/22) i Pravilnika o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika u Jedinstvenom gradskom organu uprave Grada Cazin (Sl.novine Grada Cazin, broj 4/22), Odluke o potrebi prijema namještenika, broj 01/GN-30-11375/22 od 14.09.2022.godine, člana 116. Statuta Grada Cazin („Sl. novine Grada Cazin“ broj 4/21) Gradonačelnik objavljuje:

 JAVNI OGLAS za prijem namještenika na neodređeno  vrijeme u Jedinstvenom gradskom organu uprave Grada Cazin

  I NAZIV RADNOG MJESTA:

  1. Viši referent za administrativne poslove pri Službi za internu reviziju….1 (jedan) izvršilac
  2. Referent vatrogasac-vozač pri Službi za civilnu zaštitu…......1 (jedan) izvršilac 

Kompletan Javni oglas se može preuzeti OVDJE!

Javni konkurs za prijem državnog službenika na određeno vrijeme

Javni konkurs za prijem državnog službenika na određeno vrijeme

 Na osnovu člana 42. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 14/17 i 15/20) i člana 2. i 5. Pravilnika o uslovima i načinu odabira kandidata za prijem u organ državne službe na određeno vrijeme (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 23/17),  i člana 116. Statuta Grada Cazin („Sl. novine Grada Cazin“ broj 4/21), Gradonačelnik  objavljuje:

 JAVNI KONKURS za prijem državnog službenika na određeno vrijeme u Jedinstveni gradski organ uprave  Grada Cazin

 I NAZIV RADNOG MJESTA I BROJ IZVRŠILACA

 Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove pri Službi za imovinsko-pravne, geodetske i katastarske poslove…………………………………………………………………..1 izvršilac

Javni konkurs se može preuzeti OVDJE!

 

 

Poziv na Javnu raspravu

Poziv na Javnu raspravu

Na osnovu člana 29. i 40. Zakona o prostornom uređenju i građenju ("Sl. glasnik USK-a" broj: 12/13, 3/16, 15/20, 10/22), člana 8. Odluke o pristupanju i izradi Urbanističkog projekta "Centar 2" isti se stavlja na UVID I JAVNU RASPRAVU U TRAJANJU OD 15 DANA. Uvid u dokument Nacrta Urbanističkog projekta "Centar 2" u Cazinu , može se izršiti u prostorijama Služe za urbanizam, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove svaki dan od 12 h-14 h, počev od 1209.2022. godine zaključeno sa 27.09.2022. godine.

Javni poziv se može preuzeti OVDJE!