Obavijest o produženju roka za dostavljanje prijava na Javni poziv za subvencionisanje ugradnje solarnih sistema za vlastite potrebe na objekte individualnog stanovanja na području Grada Cazina

Obavijest o produženju roka za dostavljanje prijava na Javni poziv za subvencionisanje ugradnje solarnih sistema za vlastite potrebe na objekte individualnog stanovanja na području Grada Cazina

Obavještavaju se građani koji su zainteresirani za prijavu na Javni poziv za subvencionisanje ugradnje solarnih sistema za vlastite potrebe na objekte individualnog stanovanja na području Grada Cazina da je produžen rok za prijavu na navedeni Javni poziv, te da se prijave mogu dostaviti do 12.12.2022. godine.

Poziv možete pogledati ovdje

LISTA KANDIDATA KOJI SU ISPUNILI UVJETE JAVNOG POZIVA ZA OSTAVRIVANJE PRAVA NA SUBVENCIONIRANJE NABAVKE POLJOPRIVREDNE OPREME

LISTA KANDIDATA KOJI SU ISPUNILI UVJETE JAVNOG POZIVA ZA OSTAVRIVANJE PRAVA NA SUBVENCIONIRANJE NABAVKE POLJOPRIVREDNE OPREME

Na osnovu Programa o vrstama , kriterijima i načinu raspodjele novčanih sredstava iz Granta za razvoj poljoprivrede u Gradu Cazin br: 01/GN-20-2594/22 od 14.02.2022. god. i Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za ostvarivanje prava na subvencioniranje nabavke poljoprivredne opreme, poljoprivredne mehanizacije i priključnih uređaja za iste br. 01/GN-20-10911/22 od 29.08.2022.godine Komisija za raspisivanje i provođenje postupka Javnog poziva je na osnovu prispjelih prijava i utvrđenih kriterija sačinila:

LISTU KANDIDATA KOJI SU ISPUNILI UVJETE JAVNOG POZIVA ZA OSTAVRIVANJE PRAVA NA SUBVENCIONIRANJE NABAVKE POLJOPRIVREDNE OPREME, POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE I PRIKLJUČNIH UREĐAJA ZA ISTE

Listu kanditata možete vidjeti ili preuzeti OVDJE !

Obavijest o info sesiji za Javni poziv za subvencionisanje ugradnje solarnih sistema za vlastite potrebe

Obavijest o info sesiji za Javni poziv za subvencionisanje ugradnje solarnih sistema za vlastite potrebe

Obavijest o info sesiji za Javni poziv za subvencionisanje ugradnje solarnih sistema za vlastite potrebe na objekte individualnog stanovanja na području Grada Cazina

Obavještavaju se građani koji su zainteresirani za prijavu na Javni poziv za subvencionisanje ugradnje solarnih sistema za vlastite potrebe na objekte individualnog stanovanja na području Grada Cazina da će info sesija u cilju prezentacije navedenog Javnog poziva biti održana dana 09.11.2022. godineu gradskoj vijećnici (zgrada stare Gimnazije) sa početkom u 12:00 sati.

Na info sesiji građani će imati priliku da se informišu o sadržaju i kriterijima Javnog poziva, načinu podnošenja prijava, te da direktno postavljaju pitanja u vezi sa Javnim pozivom.

Poziv možete pogledati ovdje ili na web stranici Grada Cazina.

Javni poziv za subvencionisanje ugradnje solarnog sistema za vlastite potrebe

Javni poziv za subvencionisanje ugradnje solarnog sistema za vlastite potrebe

Na web stranici UNDP-a objavljen je Javni poziv za pružanje tehničke i finansijske podrške pripremi i realizaciji ugradnje solarnih sistema za vlastite potrebe na objekte individualnog stanovanja na području Grada Cazina. Aktivnost se provodi u okviru projekta “Ubrzanje tranzicije ka čistoj energiji korištenjem potencijala solarne energije u Bosni i Hercegovini” (SolarCET), podržanog od strane Vlade Republike Slovačke a koji provodi kancelarija UNDP-a u Bosni i Hercegovini. Projekat SolarCET ima za cilj potaknuti građane, vlasnike privatnih i javnih objekata da koriste solarne panele i kolektore, kao mjeru podrške tranziciji ka čistoj energiji, borbi protiv zagađenja zraka i energetskog siromaštva, smanjenju emisije stakleničkih plinova i broja građana koji boluju od respiratornih bolesti u Bosni i Hercegovini.

 

Javnim pozivom omogućeno je subvencionisanje ugradnje solarnih sistema za vlastite potrebe na stambenim objektima u iznosu do 50% vrijednosti nabavke i ugradnje opreme. Pored subvencije, za kvalifikovane podnosioce prijava, obezbijeđeno je finansiranje od Grada Cazina i UNDP-a u cjelokupnom iznosu za:

  • izradu tehničke dokumentacije (projekat sa predmjerom i predračunom radova) za solarni sistem koji će biti predmet realizacije i finansijske podrške,
  • kontrolu kvaliteta izrađene tehničke dokumentacije,
  • stručni nadzor tokom izvođenja radova.

 Na Javni poziv mogu se prijaviti sve zainteresovane osobe koje su vlasnici/suvlasnici stambenih objekata individualnog stanovanja, u kojima borave, na području Grada Cazina. Podnosioci prijava mogu konkurisati za podršku – subvencionisanje ugradnje solarnog sistema za vlastite potrebe, u skladu sa uslovima definisanim Javnim pozivom. Krajnji rok za podnošenje prijava je petak, 25.11.2022. godine dok se dodatna pitanja u vezi Javnog poziva mogu dostaviti putem formulara za pitanja na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sa naznakom “Javni poziv za subvencionisanje ugradnje solarnih sistema na području Grada Cazina” u periodu od 31.10. do 18.11.2022. godine.

Detaljan tekst javnog poziva i prateće dokumentacije možete preuzeti sa linka.

JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE  6 (ŠEST) REDOVNIH ČLANOVA   GRADSKE IZBORNE KOMISIJE GRADA CAZIN

JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE 6 (ŠEST) REDOVNIH ČLANOVA GRADSKE IZBORNE KOMISIJE GRADA CAZIN

Na osnovu člana 2.2, 2.3,  2.12. i 2.14.  Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41/20, 51/22 i 38/22), Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju i razrješenju i obuci članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini  („Službeni glasnik BiH“, broj:67/21, 73/21 i 1/22), člana 1. Odluke Gradskog vijeća o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje redovnog člana  Gradske izborne Grada Cazin, broj: 01/GV-04-11867/22  od 28.09.2022.godine, Gradsko vijeće Grada Cazin  objavljuje se

JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE  6 (ŠEST) REDOVNIH ČLANOVA  GRADSKE IZBORNE KOMISIJE GRADA CAZIN

Kompletan Javni oglas se može preuzeti OVDJE!