Obavještenje kandidatima

Obavještenje kandidatima

OBAVJEŠTENJE KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA SE MOŽE PREUZETI OVDJE!