Javni konkurs za prijem državnog službenika na određeno vrijeme

Javni konkurs za prijem državnog službenika na određeno vrijeme

 Na osnovu člana 42. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 14/17 i 15/20) i člana 2. i 5. Pravilnika o uslovima i načinu odabira kandidata za prijem u organ državne službe na određeno vrijeme (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 23/17),  i člana 116. Statuta Grada Cazin („Sl. novine Grada Cazin“ broj 4/21), Gradonačelnik  objavljuje:

 JAVNI KONKURS za prijem državnog službenika na određeno vrijeme u Jedinstveni gradski organ uprave  Grada Cazin

 I NAZIV RADNOG MJESTA I BROJ IZVRŠILACA

 Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove pri Službi za imovinsko-pravne, geodetske i katastarske poslove…………………………………………………………………..1 izvršilac

Javni konkurs se može preuzeti OVDJE!