Poziv na Javnu raspravu

Poziv na Javnu raspravu

Na osnovu člana 29. i 40. Zakona o prostornom uređenju i građenju ("Sl. glasnik USK-a" broj: 12/13, 3/16, 15/20, 10/22), člana 8. Odluke o pristupanju i izradi Urbanističkog projekta "Centar 2" isti se stavlja na UVID I JAVNU RASPRAVU U TRAJANJU OD 15 DANA. Uvid u dokument Nacrta Urbanističkog projekta "Centar 2" u Cazinu , može se izršiti u prostorijama Služe za urbanizam, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove svaki dan od 12 h-14 h, počev od 1209.2022. godine zaključeno sa 27.09.2022. godine.

Javni poziv se može preuzeti OVDJE!