Javni poziv za Ruralni razvoj- subvencioniranje ruralnog razvoja kod mladih poljoprivrednika

Javni poziv za Ruralni razvoj- subvencioniranje ruralnog razvoja kod mladih poljoprivrednika

Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik USK-a“ broj: 05/08), člana  46. Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj:5/22), člana 9. stavka I-Ruralni razvoj-Zakona o novčanim podrškama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj:07/08 i 4/12); Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona o o vrsti, osnovnim kriterijima i načinu ostvarivanja novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu, broj: 03-017-4546 od 24.05.2022. godine i   Uputstva   za ostvarivanje  novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2022.godinu, broj: 08-02-3271-5/22 od  31.05.2022. godine, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona o b j a v lj u j e: Javni poziv za Ruralni razvoj- subvencioniranje ruralnog razvoja kod mladih poljoprivrednika , sa područja Unsko-sanskog kantona -ekonomski kod 614 500 KAP 010.

Kompletan javni poziv možete vidjeti ili preuzeti OVDJE !