Javna rasprava o nacrtu zakona o legalizaciji  bespravno izgrađenih građevina i zahvata

Javna rasprava o nacrtu zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i zahvata

Poziv na  Javnu raspravu  koje organizira Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući u skladu sa Zaključkom Skupštine Unsko-sanskog kantona, broj: 01-02-4-417/22 od 29.03.2022. godine provodi Javnu raspravu o Nacrtu Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i zahvata. Ovim putem pozivamo predstavnike zakonodavne i izvršne vlasti u Unsko-sanskom kantonu, predstavnike kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija, javnih ustanova, fondova, zavoda i drugih institucija u Unsko-sanskom kantonu, gradonačelnike gradova i općinske načelnike općina sa područja Kantona, kao i predstavnike gradskih i općinskih službi, pravne subjekte, nevladine organizacije i sve ostale zainteresirane organizacije i građane za učešće u Javnoj raspravi.
Nacrt Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i zahvata se može pogledati OVDJE!

Javna rasprava Nacrta Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i zahvata će se održati 06.05.2022.godine u prostorijama sale gradske vijećnice grada Cazina sa početkom u 9:00 h.