Konačna rang lista stipendista grada Cazina za 2021/2022. godinu

Konačna rang lista stipendista grada Cazina za 2021/2022. godinu

U skladu sa članom 22. Pravinika o stipendiranju studenata Grada Cazin za akademsku 2021/2022 godinu broj: 01/GN-34-2067/22 od 09.02.2022. godine. i Rješenjem broj:  01/GN- 04- 701/22 od 18.02.2022. godine  o imenovanju Komisije za provođenje konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku 2021/2022 godinu dostavljamo Vam konačnu bodovnu listu.

         Konačnom listom obuhvaćeni su :

  • studenti koji su ostvarili pravo na stipendiju u akademskoj 2021/2022. godini -  može se preuzeti OVDJE!
  • studenti koji nisu ispunili uslove za stipendiranje u 2021/2022. godini, može se preuzeti OVDJE!

 Na osnovu Konačne bodovne liste stekli su se uslovi za potpisivanje Ugovora o stipendiranju  za akademsku 2021/2022. godinu.

 POTISIVANJE UGOVORA O STIPENDIRANJU OBAVIT ĆE SE 30.04.2022. GODINE U PROSTORIJAMA JU "Centar za kulturu i turizam" Cazin sa početkom u 10,00 sati.

 Studenti su dužni sa sobom ponijeti kopiju bankovnog računa i ličnu kartu.