Poziv na javnu raspravu o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima Unsko-sanskog kantona

Poziv na javnu raspravu o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima Unsko-sanskog kantona

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući u skladu sa Zaključkom Skupštine Unsko-sanskog kantona, broj: 01-02-4-416/22 od 29.03.2022. godine provodi Javnu raspravu o Nacrtu Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i zahvata. Ovim putem pozivamo predstavnike zakonodavne i izvršne vlasti u Unsko-sanskom kantonu, predstavnike kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija, javnih ustanova, fondova, zavoda i drugih institucija u Unsko-sanskom kantonu, gradonačelnike gradova i općinske načelnike općina sa područja Kantona, kao i predstavnike gradskih i općinskih službi, pravne subjekte, nevladine organizacije i sve ostale zainteresirane organizacije i građane za učešće u Javnoj raspravi.

Javna rasprava će se održati 26.04.2022. godine sa početkom u 13 sati u prostorijama gradske vijećnice grada Cazina.