Komisija za provođenje konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku 2021/2022 godinu objavljuje preliminarne bodovne liste

Komisija za provođenje konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku 2021/2022 godinu objavljuje preliminarne bodovne liste

Komisija za provođenje konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku 2021/2022 godinu  objavljiva privremene bodovne liste.

         Privremena bodovna lista sastavljena je u tri dijela po principu:

  • studenti koji su ostvarili pravo na stipendiju apliciranjem po prvi put,-  Rang lista se može preuzeti OVDJE!
  • studenti koji su stekli pravo na nastavak stipendiranja, bili su stipendisti Grada Cazin u akademskoj 2020/2021 godini ,- Rang lista se  može  preuzeti OVDJE!
  • studenti koji nisu ispunili uslove za stipendiranje,- Rang lista se može  preuzeti OVDJE!

Nezadovoljni studenti objavljenim rezultatima imaju pravo prigovora na Privremenu bodovnu listu u roku od 8 dana od dana objavljivanja liste na oglasnoj ploči Gradske uprave i službenoj web stranici Gradske uprave.

Prigovor na Privremenu bodovnu listu rješava Komisija za žalbe, predstavke i pritužbe Graskog vijeća.