U Gradu Cazin javna rasvjeta po ESCO modelu

U Gradu Cazin javna rasvjeta po ESCO modelu

 

JU “Komunalno-stambeni Fond” grada Cazin je kao nositelj projekta s UNDP-om dana 31.01.2022. potpisao PISMO SPORAZUMA O IMPLEMENTACIJI PROJEKTA: POKRETANJE OKOLIŠNOG FINANCIRANJA U SVRHU NISKO-KARBONSKOG URBANOG RAZVOJA (LETTER OF AGREEMENT ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROJECT: CATALYZING ENVIRONMENTAL FINANCE FOR LOW-CARBON URBAN DEVELOPMENT WHEN UNDP SERVES AS IMPLEMENTING PARTNER), a koji se odnosi se na energetsku učinkovitost u javnoj rasvjeti po ESCO modelu u Gradu Cazin, kao prvog projekta ovog tipa u Bosni i Hercegovini. Prema navedenom Sporazumu UNDP sufinansira projekat u iznosu 50.000,00 KM. 

Uz podršku UNDP-a i u saradnji sa timom Grada Cazina su izvršene pripreme postupka javne nabave, te je JU “Komunalno-stambeni Fond” dana 10.03.2022. godine u sklopu predmetnog ESCO projekta na Portalu javnih nabava (https://www.ejn.gov.ba) objavio Obavijest o nabavi broj: 1018-1-2-31-3-24/22 za nabavu energijske usluge – ESCO. 

Pozivaju se svi zainteresirani ponuđači da putem Portala javnih nabava (https://www.ejn.gov.ba) preuzmu tendersku dokumentaciju i sudjeluju u predmetnom postupku javne nabave.