Anketa ispitivanja zainteresiranosti za obuku iz oblasti programiranja

Anketa ispitivanja zainteresiranosti za obuku iz oblasti programiranja

Grad Cazin u saradnji sa USAID "WHAM" projektom planira organizirati obuku iz oblasti računarskog programiranja te putem anketiranja vrši analizu zainteresiranosti mladih za učešće u obuci.

Ukoliko ste zainteresirani da učestvujete u obuci za programiranje pozivamo Vas da popunite anketu na linku: https://forms.gle/qSefGCiFnrzhKtTz8