Obavijest o radnom vremenu za Novu Godinu!

Obavijest o radnom vremenu za Novu Godinu!

Obavještavaju se privredni subjekti sa područja Grada Cazin, koji obavljaju ugostiteljske, trgovačke ili obrtničke djelatnosti da je na osnovu Odluke o utvrđivanju radnog vremena ugostiteljske, trgovačke ili obrtničke djelatnosti kao i djelatnosti igara na sreću na području Grada Cazin, broj: 01/GV-31-8903/19 od 09.08.2019. godine (Sl.novine Grada Cazin br.6/19) definisano a povodom nastupajućeg državnog praznika praznika Nova godina  da je subota 01.01.2022.godine (00:00 do 24:00 sata) i nedjelja 02.01.2022.godine (00:00 do 12:00 sati)  neradni dan, osim za djelatnosti:

- Ugostiteljske djelatnosti,

- Obrti za proizvodnju kruha-pekare, kojima je radno vrijeme organizovano od 00,00 do 24,00 sata,

- Taksi prijevoznike i ostale prijevoznike kojima je radno vrijeme organizovano od 00,00 do 24,00 sata,

- Za trgovinske objekte tipa „dragstor“ kojima je radno vrijeme organizovano od 00,00 do 24,00 sata i

- Benzinske pumpe i apoteke kojima je radno vrijeme organizovano od 00,00 do 24,00 sata

Komlpetna obavijest se može preuzeti OVDJE !