Rang lista poticajnih sredstava za održivost privrednih subjekata

Rang lista poticajnih sredstava za održivost privrednih subjekata

Na osnovu člana 38. i 116. Statuta Grada Cazina („Sl.Novine grada Cazina“ broj:4/21) i člana 8. stav 1. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz budžeta Grada Cazin u svrhu subvencioniranja i mjera poticaja privatnim preduzećima i poduzetnicam u cilju sanacije posljedica u privredi uzrokovanih pandemijom koronavirusa (bolesti Covid-19) i razvoja privrede , a u vezi sa Javnim pozivom za odabir korisnika poticajnih sredstava za održivost privrednih subjekata u 2021.godini broj: 01/GN-04-11125-2/21 od 02.12.2021.godine na osnovu prijedloga Komisije za odabir (ocjenu) biznisa, gradonačelnik donosi ODLUKU o raspodjeli sredstava za održivost privrednih subjekata 2021.godini.

Rasporedom sredstava je obuhvaćena RANG LISTA koja se može pogledati i preuzeti OVDJE !