Preporuka poljoprivrednim   proizvođačima

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima

Obzirom da su poslovi poljoprivredne mehanizacije, uređaja i opreme uglavnom završeni, iste je potrebno propisno očistiti, oprati, podmazati i uskladištiti. Prije skladištenja, preporučuje se slijedeće:

  • Izvršiti mehaničko uklanjanje grubih nečistoća, a zatim i pranje vodom i deterdžentom vodeći računa o tome da se ne kontaminira okoliš agresivnim deterdžentima, odmašćivačima, uljem i mazivom;
  • Mašine, uređaje i opremu, osušiti i zaštiti od korozije;
  • Spremnike goriva traktora, kombajna i drugih samohodnih strojeva napuniti do vrha kako bi se smanjila pojava korozije u spremniku;
  • Provjeriti, ispitati jačinu, izvršiti dopunu ili zamjenu rashladne tečnosti u svim sistemima za hlađenje;
  • Provjeriti i prilagoditi pritisak u gumama;
  • Izvršiti eventualno potrebne popravke i podešavanja mašina i uređaja.

 U skladu sa mogućnostima skladištenje treba da bude u suhom natkrivenom prostoru - nadstrešnica za mehanizaciju. U slučaju da je farma ne raspolaže čvrstom nadstrešnicom, minimalno što je potrebno i što se može učiniti na svakoj farmi jeste pokrivanje mehanizacije i uređaja adekvatnim pokirvačem, najčešće kartonom i pvc folijom da ne prokišnjava. Također, priključne uređaje, sve je potebno odložiti na prethodno pripremljene niske platforme napravljene od materijala koji neće oštetiti lak, farbu ili radna tijela priključnih uređaja – naječešće drvene palete ili slično. Ovakvim postupanjem mašinama, uređajima i opremi, može se značajno produžiti ukupni vijek eksploatacije i smanjiti godišnji udio fizičke amortizacije – habanja istih. Svim poljoprivrednim proizvođačima je dobro poznato koliko je zbog vremenskih prilika teško ispoštovati optimalne agrotehničke rokove u proljeće, dobro spremljene mašine, uređaji i oprema preko zime, osiguraće njihovu punu funkcionalnost odmah u početku sezone i doprinijeti tome.  Više informacija, poljoprivredni proizvođači mogu dobiti neosredno u Službi za Poljoprivredu Grada Cazin ili putem telefona.

Služba za poljoprivredu:  037/515-351,  037/515-314