Obavijest Ministarstva privrede USK-a o terminu potpisivanja ugovora

Obavijest Ministarstva privrede USK-a o terminu potpisivanja ugovora

Ministarstvo porivrede USK-a poziva podnosioce prijava, sa područja grada Cazin, koji su ispunili uslove iz Javnog poziva, da mogu doći na potpisivanje Ugovora sa Ministarstvom privrede u prostorije Doma kulture Grada Cazina dana 15.09.2021. godine u 12 sati. Na linku se može vidjeti Konačna rang lista korisnika sredstava po javnom pozivu - VLADA USK. Potpisnici ugovora su dužni da se prilikom dolaska na potpisivanje Ugovora pridržavaju važećih epidemioloških mjera.