Obavještenje za projekat "sanacija šteta od poplava i modernizacija" magistralnih cesta u Federaciji BiH

Ovim putem obavještavamo javnost da će Nacrt dokumenta Ažuriran akcioni plan preseljenja (RAP) za projekat "Sanacija šteta od poplava i modernizacija" magistralnih cesta u Federaciji Bosne i Hercegovine biti izložen na javni uvid u periodu od 15 dana, i to od 02.08. do 16.08.2021. godine.

Kompletno OBAVJEŠTENJE i link na NACRT možete vidjeti i preuzeti  OVDJE !