Prezentacija Javnog poziva za podršku subjektima male privrede za 2021.godinu

Na osnovu dopisa Ministarstva privrede USK-a broj: 06-45-4937-1/21  zaprimljenog 11.05.2021. godine obavještavamo vas da će se 19.05.2021.godine održati prezentacija navedenog Javnog poziva u prostorijama Kulturnog centra Cazin, sa početkom u 11.30 sati. Javni poziv za podršku subjektima male privrede za 2021. godinu će biti otvoren 17.05.2021.godine, a ova prezentacija ima za cilj otklanjanje nedostataka u prijavama na Javni poziv i pojašnjenje samog načina apliciranja i uslova za prijavu.

Poziv možete vidjeti ili preuzeti OVDJE !