Javni poziv za iskaz interesa za korištenje pašnjaka u državnom vlasništvu na području Unsko-sanskog kantona

Obaviještavaju se registrirani poljoprivredni proizvođači sa područja grada Cazin da  je Kantonalno Ministarstvo Poljoprivrede ,Vodoprivrede i Šumarstva Unsko-sanskog kantona rapisalo i objavilo Javni poziv za iskaz interesa za korištenje pašnjaka u državnom vlasništvu na području Unsko-sanskog kantona.

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja su upisana u općinskim/gradskim službama za poljoprivredu u registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata čije je sjedište ili prebivalište na području Unsko-sanskog kantona.

Detaljnije informacije o Javnom pozivu i programu korištenja pašnjaka za 2021 godinu mogu se dobiti u službi za poljoprivredu Grada Cazin ili na web stranici , http://vladausk.ba/v4/novost/javni-poziv-za-iskaz-interesa-za-koristenja-pasnjaka-u-drzavnom-vlasnistvu-na-podrucju-unsko-sanskog-kantona/3291.

Javni poziv ostaje otvoren 60 dana nakon objavljivanja u Službenim novinama.