Obavijest uzgajivačima tovnih pilića

Obavijest uzgajivačima tovnih pilića ,faktori od kojih zavisi usješan tov pilića. Uspješan tov pilića zavisi od sljedećih pravila:

- Jednodnevne piliće treba nabavljati od pouzdanih dobavljača,

- Osigurati brz i udoban transport, u ljetnom periodu piliće transportovati rano ujutro ili noću,

- Objekte, hranilice i pojilice, za tov pilića, oprati i dezinfikovati. Nakon toga, unijeti čistu prostirku rasporediti po površini poda u sloju debljine 8 do 10 cm,

- Objekte zagrijavati na adekvatnu temperaturu, prije useljavanja pilića,

- Prvog dana temperatura u objektu da bude 32 do 33 °C, u toku prve sedmice 29 do 30 °C, zatim se postepeno temperatura smanjuje 2 do 3 °C po sedmici, na kraju tova temperatura je 20 °C,

- Dobar uzgajivač treba da prati ponašanje pilića, te da na osnovu njihovog ponašanja podešava temperaturu u objektu,

- U objekat za tov pilića, treba naseljavati jednu generaciju pilića,

- Obezbijediti adekvatnu naseljenost u objektu, pri čemu treba voditi računa da se ona mijenja tokom perioda tova. Na početku tova, računa se sa 40 do 50 pilića po kvadratnom metru, a na kraju tova je to 4 pilića po kvadratnom metru,

- Osigurati dobro provjetravanje objekta,

- Osigurati hranu dobrog kvaliteta, hranu nabavljati od provjerenih proizvođača stočne hrane,

- Obezbijediti da voda za napajanje pilića bude mikrobiološki i hemijski ispravna,

- Osigurati adekvatno osvijetljenje za piliće,

- Provoditi mjere protiv glodara i insekata,

- Zaštitu pilića od bolesti, provoditi prema preporuci nadležnih veterinarskih stanica.

 

Služba za poljoprivredu

 

037/515-306