Energetska efikasnost u fokusu prioriteta Grada Cazina

Grad Cazin je realizirao projekat "Provođenje detaljnih energijskih audita" u sklopu kojeg su izrađeni energetski auditi i energetski certifikati za deset objekata gradske uprave, javnih ustanova i preduzeća i to za zgrade gradske uprave, vijećnice, arhive, RTV Cazin, gradske sportske dvorane, vatrogasni dom, Kulturni centar, Centar za socijalni rad, objekat administrativne zgrade Vodovoda i Veterinarske stanice.

Zbog velikih potencijala energetskih i ekoloških ušteda, energetska efikasnost administrativnih objekata je u fokusu prioriteta Grada Cazina. Energetskim pregledom se utvrđuje način korištenja energije te sistemi i mjesta na kojima su prisutni veliki gubici energije kako bi se odredile mjere za racionalno korištenje energije i povećanje energetske efikasnosti.

"Urađeni energetski pregledi će Gradu Cazinu, javnim preduzećima i javnim ustanovama u narednom periodu poslužiti kao osnova za pribavljanje grant sredstava, planiranje vlastitih sredstava i realizaciju investicija kojima se postiže poboljšanje energetske efikasnosti, nakon čega bi se ostvarite planirane uštede energije", istaknula je Selma Rošić, koordinator projekta.

Projekat je finansiran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša u iznosu od 7.533,22 KM i Grada Cazina u iznosu od 5.335,03 KM.