Obavijest voćarima malinarima

Obavještavaju se proizvođači malina da su zasadi na području Grada Cazin u fazi od kraja mirovanja do formirana centralnih pupoljaka. Stoga se u ovom periodu preporučuje vezanje izdanaka maline. Ova mjera se provodi na način da se vežu zdravi izdanci koji imaju vitalne pupoljke i koji su ujednačeno razvijeni. Potrebno je obratiti pažnju da se na jedan dužni metar kod dvogodišnjih sorti ostavlja i povezuje 5-8 izdanaka ovisno o sorti i načinu uzgoja.

U pravilu se kod bujnijih sorti kao Miker ostavlja manje izanaka 5-6, kod manje bujnih Vilamet 6-8, dok se kod uzgoja jednogodišnjih sorti kao Polka ostavlja 10 do 16 izdanaka ovisno o stanju i bujnosti zasada. Prilikom uklanjanja prekobrojnih izdanaka prvo se odstranjuju izmrzli, suhi i izdanci sa tragovima oštećenja, zatim slabo razvijeni kao i oni koji su pretjerane bujnosti. Izdanci se orezuju do osnove, a potom iznose iz nasada. Nakon provođenja ove mjere, a u cilju samanjenja infenktivnog potencijala prezimljujućih formi prouzrokovača bolesti, insekata i grinja, preporučuje se izvršiti tretman zaštite malinjaka sa nekim preparatom na bazi bakra ili kombinacijom bakra i mineralnog ulja. NAPOMENA: Zaštitna sredstva obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju uz preporuku i konsultovanje sa agronomima prilikom kupovine istih u poljoprivrednim apotekama. Detaljnije informacije i uputstva vezano za ovu problematiku možete dobiti u Službi za Poljoprivredu Grada Cazin (šalter br. 6)  ili u Službi za zaštitu bilja Poljoprivrednog zavoda USK.

Kontakt telefoni :

Služba za poljoprivredu:  037/515-306,    037/515-351, i

Poljoprivredno-savjetodavna služba  u Poljoprivrednom zavodu USK-a 037/223-431.