Obavijest o potpisivanju ugovora za stipendije redovnim studentima

Komisija za stipendije O b a v j e š t a v a sve kandidate sa konačne bodovne liste da će dana 20.03.2021. godine /subota/ u vremenu od 09,00 sati organizirati potpisivanje Ugovora o stipendiranju za akademsku 2020/2021. godinu sa  redovnim studentima.

Ugovori će se potpisivati u Centru za pružanje usluga građanima ( šalter sala ) u zgradi Gradske uprave.

U skladu sa članom 27. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Cazin, Ugovor o stipendiranju sklapa Gradonačelnik s korisnikom stipendije (student/ica), a ako je stipendist maloljetan, ugovor sklapa zakonski zatupnik (roditelj ili staratelj)

NAPOMENA:

Korisnici stipendije koji nisu dostavili bankovni račun sa sobom obavezno donijeti prostu kopiju ( bankovnog računa/kartice ili podatke od banke iz kojih je vidljivo da korisnik ima otvoren račun na koji se mogu uplatiti sredstva za stipendije). Račun mora glasiti na ime korisnika (studeta/ice).

U vrijeme potpisivanja Ugovora obavezno je pridržavanje epidemioloških mjera zaštite od COVID -19 virusa ( nošenje zaštitne maske s kojom su prekrivena usta i nos, kao i držanje fizičke distance od 2 metra između potpisnika ).

Konačna rang lista se može pogledati OVDJE!

Predsjednik Komisije:

_____________________

Hasan Salkić, profesor