Obavjest voćarima

Voćarima koji posjeduju nasade koštičavog i krošnjastog voća preporučuje se da obave preventivnu zaštitu od bolesti šupljikavosti lista (Stigmina carpophila), rogača šljive (Taphrina pruni) i palež grančica (Monilinia laxa). Tretiranje izvršiti preparatima na osnovi bakra koja su dozvoljena na ovom voću u fazi mirovanja do pojave pupanja. Napominjemo ..

da se bakrenim pripravcima mogu se dodavati mineralna ulja: Bijelo ulje, Mineralno svijetlo ulje, te kombinacije bakra i mineralnog ulja (Modro ulje). PRIPRAVCI NA OSNOVU BAKRA SMIJU SE KORISTITI NA KOŠTIČAVOM VOĆU PRIJE OTVARANJA PUPOVA. Zaštitna sredstva obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju uz preporuku i konsultovanje sa agronomima prilikom kupovine istih u poljoapotekama. Detaljnije informacije i uputstva vezano za ovu problematiku možete dobiti u Službi za Poljoprivredu Grada Cazina (šalter br. 6)  ili u Službi za zaštitu bilja Poljoprivrednog zavoda USK.

Kontakt telefoni :

Služba za poljoprivredu:  037/515-306,    037/515-351, i  Poljoprivredno-savjetodavna služba  u Poljoprivrednom zavodu USK-a 037/223-431.