Poziv za članstvo u odboru omladinske banke Cazin

Omladinska banka Cazin, u saradnji sa Fondacijom Mozaik i Gradom Cazin objavljuje poziv za prijem dva člana i članice u Odbor. Poziv je otvoren za sve mlade, od 17 do 30 godina, koji imaju želju i volju da posvete svoje vrijeme aktivnostima programa. Program omogućava mladim ljudima da uzmu aktivno učešće u razvoju svoje zajednice kroz:

1) Pisanje i realizaciju projekata društvenog značaja;

2) Učešća u raspodjeli fondova;

3) Pokretanju vlastitog biznisa.

Poziv je otvoren do 21.03.2021. godine (do 23:59h), a detalje poziva i prijavu pogledaj na lonac.pro.

Ako želiš, pročitaj više o Omladinskoj banci Cazin, Programu Omladinske banke i o tome kako funkcioniše Odbor.

Kompletan Poziv možete vidjeti ili preuzeti OVDJE !