Javni poziv Federalnog ministarstva okoliša i turizma za polaganje ispita za turističkog vodiča

Federalno ministarstvo okoliša i turizma će u 2021. godini organizirati polaganje stručnog ispita za turističke vodiče za područje Federacije Bosne i Hercegovine. Kako bi učestovali u postupku polaganja ispita zainteresirana lica se trebaju prijaviti na Javni poziv koje je objavilo Ministarstvo, a koji je otvoren do 05.03.2021. godine.

Ispit se sastoji od:

općeg dijela koji se priprema na osnovu Priručnika za polaganje stručnog ispita za turističke vodiče koji će kandidati dobiti od Federalnog ministarstva okoliša i turizma i

- posebnog dijela koji se priprema na osnovu Priručnika koji će kandidati dobiti od kantona za koje su se prijavili.

Detaljan tekst javnog poziva i obrasce za prijavu,  možete naći na linku:

https://www.fmoit.gov.ba/bs/novosti/priopcenja/javni-poziv-za-ispit-za-turisticke-vodice-za-2021-godinu