Završena procedura Komisije za provođenje konkursa za dodjelu stipendija

Komisija za provođenje konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima za 2020/2021. godinu Grada Cazina završila je konkursnu proceduru i objavljuje rezultate konkursa na koji se prijavilo ukupno 217 kandidata.

Od toga je 209 studenata koji ispunjavaju sve propisane uvjete, a 8 onih koji nisu obuhvaćeni Pravilnikom o dodjeli stipendija, a koji mogu podnijeti žalbe u roku od 8 dana od dana objavljivanja utvrđene liste korisnika stipendija.

Rang lista kandidata koji ispunjavaju uvjete konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima grada Cazina za akademsku 2020/2021.

Rang lista kandidata koji ne ispunjavaju uvjete konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima grada Cazina za akademsku 2020/2021.