Apel građanima

Služba za civilnu zaštitu grada Cazin apeluje na građane koji čiste i krče svoje poljoprivredne parcele od korova, trave, niskog raslinja da isto obavljaju u skladu sa uputstvima i preporukama nadležnih inspekcijskih službi. Prilikom obavljanja navedenih poslova potrebno je obavezno držati vatru pod nadzorom i kontrolom, obezbijediti dovoljne količine sredstava za gašenje eventualnog požara na otvorenom te obavijestiti

Vatrogasnu jedinicu o namjerama paljenja. Također, Služba za civilnu zaštitu će, u saradnji sa Inspekcijskom službom, Policijskom upravom i Vatrogasnom jedinicom u  narednom periodu provoditi pojačane mjere osmatranja i direktnog upozoravanja građana na zakonske obaveze provođenja preventivnih mjera zaštite od požara, a protiv nesavjesnih građana-počinioca izazivanja namjernih paljevina podnositi prekršajne prijave.