Obavjest o provođenju javne rasprave o nacrtu Statuta Grada Cazina

Gradsko vijeće Grada Cazina je na svojoj II redovnoj sjednici održanoj dana 28.01.2021. godine usvojilo Nacrt Statuta Grada Cazina, te je Statutarna komisija Gradskog vijeća Grada Cazina zadužena da provede javnu raspravu o Nacrtu Statuta. Javna rasprava će trajati do 16.02.2021.godine.

Pisane primjedbe, prijedloge i mišljenja na Nacrt Statuta Grada Cazin mogu se dostaviti putem pošte na adresu: "Grad Cazin, Ulica Trg Prvog predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića br.1, Cazin 77220" sa naznakom "za Statutarnu komisiju" ili putem e-maila na adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ili putem aplikacije e-CITIZEN na web adresi: https://ecitizen.ba/cazin/login.

Za učestovanje u online raspravi putem aplikacije e-CITIZEN potrebno se je na navedenoj stranici prijaviti kao registrirani ili anonimni korisnik nakon čega odabirom opcije komentariši raspravu mogu se preuzeti:

  • Nacrt Statuta Grada Cazina i
  • Obrazac za dostavljanje komentara,primjedbi,prijedloga i sugestija.

opći komentar na Nacrt Statuta Grada Cazina može se dati odabirom opcije "Dodaj komentar", a eventualni detaljniji komentari, primjedbe, prijedlozi i sugestije mogu se dostaviti u popunjenom obrascu odabirom opcije "Odabir datoteka".