Obavjest proizvođačima mlijeka

Grad Cazin, Služba za poljoprivredu obavještava poljoprivredne proizvođače, poljoprivredne obrte, pravna i fizička lica sa područja grada Cazina - da blagovremeno prijave početak proizvodnje mlijeka (obrazac P1) za ostvarivanje federalne novčane podrške za 2020/2021.godinu, i da izvrše ažuriranje podataka u registru poljoprivrednih gazdinstava i registru klijenata,  a oni farmeri koji nisu registrirani da se upišu u RPG i RK prije podnošenja bilo kakvih aplikacija za novčani poticaj .

Ovim putem podsje?amo Vas na obavezu koja proističe iz člana 27. Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčanih podrški po modelu poticaja proizvodnje ? "Službene novine Federacije BiH" broj: 32/17, 34/17, 55/17, 56/18 i 24/20) ? prećiš?eni tekst  i člana 14.Pravilnika o upisu u registar RPG i RK broj 42/08, klijenti koji proizvode svježe kravlje mlijeko dužni su dostaviti slijedeće dokumente:

1. Prijavu početka proizvodnje ( obrazac P1), na osnovu 27. stav 1., alineja d) Pravilnika   (da kooperanti izvrše Prijavu proizvodnje mlijeka i ažuriraju podatke u nadležnoj Službi Grada/općine od 01.01.2021.godine, uvid imamo u aplikaciji);

2.Pasoše goveda na ime klijenta (dostavlja se neovjerena kopija, a original mora imati na farmi), pasoši mlije?nih grla obavezno trebaju glasiti na vlasnika, a ako ne glase onda ih obavezno prevesti na vlasnika ;

3. Ugovor sa registriranim otkupljivačem, odnosno prerađivačem kojem isporučuje mlijeko (original ili ovjerena kopija) ;

4. Potvrdu iz Porezne uprave F BiH, da nema dospjelih a neizmirenih obaveza (za pravna lica, obrte i fizička lica) i Uprave za indirektno oporezivanje BiH (za pravna lica, obrte i fizička lica koje su u sistemu PDV-a), odnosno dokaz da nisu u sistemu PDV-a (pravna lica i obrti), original ili ovjerena kopija.

Prednje navedenu dokumentaciju proizvođači mlijeka dužni su prikupiti i sve navedeno proslijediti registriranom prerađivaču/otkupljivaču kojima predaju mlijeko do 28.02.2021. godine. zbog obima posla i velikog broja klijenata, na dalje postupanje.

Za proizvođače mlijeka koji ne dostave navedene dokumente i ne ažuriraju podatke u zakonskom roku ne snosimo odgovornost u slučaju da ne ostvare pravo na federalnu novčanu podršku za mjeru  "Proizvodnja svježeg kravljeg mlijeka".

Detaljnije informacije i uputstva vezano za ovu problematiku možete dobiti u Službi za Poljoprivredu Grada Cazina (šalter br. 6)  ili  na telefon    broj: 037/515-306  i  037/515-351 .