Obavjest voćarima

Vrijeme je mirovanja vegetacije i sadnje vo?a, podizanje novih zasada. Prednost jesenske sadnje je u tome što posa?ena vo?ka ima povoljne klimatske usloveza što bolje učvršćivanje u tlu tj. ima dobar kontakt sa tlom, a odmah nakon opadanja lista, zemlja je još dovoljno topla i vlažna pa će se korijenov sistem prije obnoviti i razviti. Zdrava i dobro razvijena sadnica je preduslov za zasnivanje zdravog višegodišnjeg zasada.

Gusto?a sklopa zavisi od niza faktora, posebno o vrsti vo?ke, bujnosti sorte i podloge , uzgojnom obliku, plodnost tla i sl. Prije sadnje vrlo važne su pripreme po?ev od analize zemljišta, planiranje uzgojnog oblika, izbor sorata i oprašiva?a, a sve uz konsultovanje poljoprivredne struke. Važno je također da sadnice potiču od registriranog proizvođača, da su odgovarajućeg kvaliteta, deklarisane, uz odgovarajuću garanciju proizvođača/distributera.

Vo?ne sadnice moraju imati dobro razvijen korijenov sistem, žili?ast, i bez bilo kakvih mehaničkih oštećenja. Potrebno je u zasadu vo?a imati minimalno tri sorte koje približno cvjetaju. Na manjim površinama hobi vo?njacima stave se  drveni oslonci, a oko njih se kopaju jame širine 50-60 cm i dubine 40 cm. Bitno je da je promjer sadne jame veći od korijenovog sistema kako  bi se žile nesmetano smjestile i zauzele u što prirodniji položaj. U jami za sadnju vo?ki napravi se uzvišenje u sredini na koju se stavi korjenov sistem i pravilno rasporedi na sve strane (prethodno natopljen otopinom zemljišnog insekto-fungicida. Zatim se obavlja nasipanje usitnjenog tla na korjen uz protresanje da se ispune šupljine te se obavi lagano zbijanje gaženjem. Na taj dio je najbolje staviti sloj zrelog stajskog gnojiva, ali treba paziti da gnojivo ne dođe direktno na korijen kako ga nebi spalilo i sloj zemlje do kraja.

Na kraju je potrebno sadnicu ugaziti i zaliti te privezati za drveni oslonac. Nakon zalijevanja vo?ku je potrebno orezati na željenu visinu 80 do 100 cm.

Detaljnije informacije i uputstva vezano za ovu problematiku možete dobiti u Službi za Poljoprivredu Grada Cazina (šalter br. 6)  ili u Službi za zaštitu bilja Poljoprivrednog zavoda USK.

Kontakt telefoni :

Služba za poljoprivredu:037/515-306, 037/515-351, i

Službi za voćarstvo Poljoprivrednog zavoda USK-a 037/316-103.