Obavjest glasa?ima koji su pozitivni na COVID-19

Gradska izbrorna komisija obavještava bira?e sa područja grada Cazin koji su pozitivni na COVID-19 i/ili kojim je izrečena mjera nadležnog organa o obaveznoj izolaciji ili se nalaze na bolničkom liječenju ili je u evidneciji podataka nadležnih institucija o ovim kategorijama, zbog čega nisu u mogućnosti da do?u na biračko mjesto na kojem su upisani u izvod iz Centralnog biračkog spiska da glasaju lično, da mogu podnijeti zahtjev Gradskoj izbornoj komisiji Cazina za glasanje putem posebnog mobilnog tima...

Kompletnu obavijest možete vidjeti i pročitati ili preuzeti OVDJE !