Obavjest o provođenju online javne rasprave o GAP

Grad Cazin je jedna od šest lokalnih zajednica koja učestvuje u projektu "Podrška izradi Gender akcijskih planova u Bosni i Hercegovini", koje implementira Udruženje građana "Nešto Više", a koji podržava Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Nizozemske. U okviru ovog projekta izra?en je Nacrt Gender akcionog plana Grada Cazina za periodu od 2020-2024. godine koji će u narednom periodu biti dostavljen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. Implementacijom Gender akcionog plana će se podsticati budući rast i razvoj zajednice, te unaprijediti ravnopravnost spolova u zajednici.

Pozivamo sva zainteresirana lica da do 13.10.2020. godine uzmu učešćeu online javoj raspravi o Nacrtu Gender akcionog plana Grada Cazina za periodu od 2020-2024. godine koja je organizirana putem online platforme e-Citizen na web adresi: https://ecitizen.ba/cazin/login.

Za učestovanje u online raspravi potrebno se je na navedenoj stranici prijaviti kao registrirani ili anonimni korisnik nakon čega odabirom opcije komentariši raspravu mogu se preuzeti:

opći komentar na Nacrt Gender akcionog plana Grada Cazina može se dati odabirom opcije "Dodaj komentar", a eventualni detaljniji komentari, primjedbe, prijedlozi i sugestije mogu se dostaviti u popunjenom obrascu odabirom opcije "Odabir datoteka".

Nacrt akcionog plana Grada Cazin možete vidjeti i preuzeti OVDJE !