Obavijest proizvođačima jagoda

Obavještavaju se proizvođači jagode da kod izbora lokacije novog zasada jagoda, posebnu pažnju treba obratiti predkulturi (tj. predusjevu ? kulturi koja je uklonjena prije pripreme zemljišta za zasnivanje plantaže jagode). Dobre predkulture za jagodu su žitarice, grah, grašak, grahorica, a nepovoljne predkulture su : jagoda, malina, krompir, paradajz i kukuruz, jer iza ovih kultura ostaju brojni uzro?nici bolesti, štetočinei korovi.

Nakon uništenja korova pristupa se dubokom oranju, koje se obavlja pri umjerenoj vlažnosti zemljišta, a ako je zemljište suho potrebno je prethodno obaviti navodnjavanje. Sadnju je najbolje obaviti u popodnevnim satima kada su temperature niže. Mlade nasade posebno treba dobro pregledati i njegovati, zbog pojave bolesti kao što su TRULEŽ KORIJENOVOG VRATA (Phytophthora  cactorum ) i CRVENE PJEGAVOSTI (Marsonina fragariae ), gdje u tom slučaju koristiti sredstva kao što je: Dithane DG Neotec .

?esta je pojava i PEPELNICE u nasadima jagoda, koja napada cvjetove i plodove. Zaraženi cvjetovi ?esto su deformisani, proizvode manje peluda, što je problem u oplodnji i utje?e na karakteristi?an oblik ploda (što se negativno odražava na kakvo?u i prinos). Patogen naseljava pupove i preživljava u živom tkivu jagode tokom zime. Zaražene dijelove odstraniti rezom. Zaštitu treba početi ?im se primjeti prva zaraza. Za suzbijabijanje PEPELNICE (Podosphaera aphanis) primjeniti zaštitno sredstvo  Score 250 EC

Detaljnije informacije i uputstva vezano za ovu problematiku možete dobiti u Službi za Poljoprivredu Grada Cazina (šalter br. 6)  ili u Službi za zaštitu bilja Poljoprivrednog zavoda USK.

Kontakt telefoni :

Služba za poljoprivredu:  037/515-306,    037/515-351,

Služba za zaštitu bilja Poljoprivrednog zavoda USK-a 037/316-103.

SLUŽBA ZA  POLJOPRIVREDU GRADA CAZIN