Početak radova na izgradnji vodovodnog sistema za naselje Ostrožac na Uni

Nakon što je Grad Cazin sa Švicarskom agencijom za razvoj i saradnju (SDC) i Resursnim centrom za vode i okoliš "Una Consulting" iz Bihaća potpisao Memorandum o razumijevanju u okviru projekta "Sigurno vodosnabdijevanje naselja Ostrožac na Uni"  izvršeno je projektiranje vodovodnog sistema, a danas je potpisan i ugovor s izvođačem radova.

-"Radi se o projektu vrijednosti 200.000 konvertibilnih maraka. Dužina novog cjevovoda je oko 1.800 metara, a radiće se rasteretna komora od 50 kubika koja je bitna radi smanjenja pritiska koji dolazi iz dijela koji je već u vodovodnom sistemu", kaže Ibrahim Mujakić, direktor JKP Vodovod, ističući da se radi o prvoj fazi radova koju finansira SDC.

Drugu fazu čini izgradnja cjevovoda dužine 2500 m kojim bi se zamijenio postojeći cjevovod u naselju Dobrenica i Ostrožac na Uni, a za ovaj projekat je u Budžetu Grada predviđeno 250.000 konvertibilnih maraka.

-"Mi u principu s ovim projektom završavamo cijeli obuhvat Grada Cazina s gradskim vodoopskrbnim sistemom. Naravno, u tom području imamo određene razvojne planove i projekte i zbog toga je takođe, bitno kvalitetno vodosnabdijevanje tog područja", naglasio je gradonačelnik Cazina Nermin Ogrešević.

Radovi na prvoj fazi, koju izvode preduzeća "MN Redžić" i "Regeneracija", trebali bi početi ovih dana, a okončani početkom marta kada će biti nastavljena druga faza projekta.