Radovi na cazinskom Trgu Zlatnih ljiljana

Na Trgu Zlatnih ljiljana u Cazinu ovih se dana završavaju radovi na drugoj fazi uređenja. Ovom fazom obuhvaćena je rekonstrukcija stepenica, sadnja aleje i postavljanje ukrasnih elemenata čija je funkcija i očuvanje površina od zloupotrebe parkinga. U nastavku realizacije ovog projekta planirano je još niz aktivnosti i kompletno uređenje ovog dijela grada.

 

-"Sada se radovi izvode na desnoj strani Trga i oni obuhvataju rekonstrukciju i uređenje Toparinih stepenica koja se upravo završava, a zasa?eno je i 30 sadnica ukrasnog javora duž ulice. Takođe, u cilju sprečavanja divljeg parkiranja postavili smo ukrasne elemente, a dosta je planiranih radova za ovaj dio koje ćemo izvoditi u fazama", kaže direktor Komunalno- stambenog fonda Munir Duraković.

Po riječima načelnika općine Cazin mr. Nermina Ogreševića, uređenje užeg i šireg dijela grada se nastavlja s ciljem da sve javne površine budu jednako funkcionalne, korisne i lijepe.

-"Namjera nam je da iduće godine završimo sve planirane radove u ovom dijelu grada. Trg Zlatnih ljiljana ima svoj potencijal i spada u taj urbani dio grada koji želimo regulacijom i uređenjem staviti u maksimalnu funkciju i predati na upotrebu građanima", ističe načelnik Ogrešević.

Uz zasa?enu aleju, na proljeće je planirano posebnu pažnju posvetiti uređenju zelene površine, a biće postavljene i klupe te adekvatna rasvjeta i još dosta elemenata koji će ispuniti krajnji cilj u uređenju Trga zlatnih ljiljana.