6.maj- Dan sjećanja na žrtve "Cazinske bune"

Danas, 6.maja navršilo se punih 66 godina od događaja koji je ostao upam?en kao "Cazinska buna". Gotovo 60 godina ovo je bila tabu tema o kojoj se nikako nije govorilo, iako je to događaj koji je obilježio cijelu regiju, a posebno područje Cazina, u socio- ekonomskom i svakom drugom smislu.

općina Cazin pokrenula je 2007.godine aktivnosti na otvaranju ove teme i te godine je prvi put organizirana promocija knjige Vere Kržišnik Bukić "Cazinska buna 1950." koja je štampana još 16 godina ranije.>S obzirom da je riječ o vrijednom naučnom djelu u kojem je autorica jezgrovito i temeljito navela sve ključne podatke i informacije o ovom događaju na temeljima ove knjige su nastavljene aktivnosti koje traju već devet godina. Tako je u međuvremenu štampano drugo dopunjeno izdanje knjige "Cazinska buna- Od istine ka pravdi", promovirana je i knjiga Ahmeta ?ovića "Izmišljeni neprijatelj", a 2011.godine općinsko vijeće Cazin donijelo je Rezoluciju o osudi masovnog kršenja ljudskih prava civilnog stanovništva u Cazinskoj krajini 1950.godine i zlo?ina počinjenih od strane totalitarnog komunističkog režima bivše Jugoslavije/FNRJ. Istu rezoluciju dvije godine kasnije usvojila je i Skupština Unsko- sanskog kantona.

U "Cazinskoj buni", koja je prema svim utvrđenim pokazateljima, bila pobuna protiv nepravednog otkupa, gladi i neimaštine, a ne državni udar ili pobuna protiv tadašnjeg režima, strijeljano je 15 pobunjenika, na desetine je osučeno na višegodišnje kazne, a 115 porodica sa 700 članova je kolektivno protjerano u Srbac. Pravi broj ubijenih i stradalih u progonstvu još uvijek nije utvrđen. 2012.godine u Cazinu je klanjana kolektivna dženaza svim nevino stradalim i ubijenim muslimanima u procesu "Cazinska buna".

O ovoj temi govorilo se i na nekoliko okruglih stolova održanih u Zagrebu i Ljubljani, a knjiga Vere Kržišnik Bukić "Cazinska buna- od istine ka pravdi" trenutno se prevodi na engleski jezik. Sve poduzete aktivnosti iz proteklih devet godina otklonile su tabu sa ove teme, ali "Cazinska buna" još uvijek nije do kraja isprična priča. O njenim posljedicama i refleksijama na brojne generacije Krajišnika još uvijek se nedovoljno zna, ali na osnovu naučnog dokumenta kakav je knjiga Vere Kržišnik Bukić, svjedočenja i sjećanja još uvijek živih stradalnika ovo je sada otvorena tema o kojoj nove generacije mogu dobiti potrebne informacije.

Izražavaju?i još jednom iskreno saučešće porodicama svih ubijenih i ovog 6.maja, na Dan sjećanja na žrtve Cazinske bune, istićemo činjenicu da je za ispravno kreiranje budućnosti neophodno dobro poznavanje vlastite prošlosti.