Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno  vrijeme u Jedinstvenom gradskom organu uprave Grada Cazin

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom gradskom organu uprave Grada Cazin

Na osnovu člana 73. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ 14/17 i 15/20) a u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom gradskom  organu uprave Grada Cazin ( Sl.novine Grada Cazin broj 3/20, 6/21, 8/21 i 1/22), Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (Sl. novine F BiH broj 64/09), Odluke o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika u Jedinstvenom gradskom organu uprave Grada Cazin i Gradskom pravobranilaštvu (Sl.novine Grada Cazin, broj 3/22) i Pravilnika o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika u Jedinstvenom gradskom organu uprave Grada Cazin (Sl.novine Grada Cazin, broj 4/22), Odluke o potrebi prijema namještenika, broj 01/GN-30-5127/22 od 11.04.2022.godine, člana 116. Statuta Grada Cazin („Sl. novine Grada Cazin“ broj 4/21) Gradonačelnik objavljuje:

 JAVNI OGLAS za prijem namještenika na neodređeno  vrijeme u Jedinstvenom gradskom organu uprave Grada Cazin

 I NAZIV RADNOG MJESTA:

       1.Viši referent za administrativne poslove Gradskog vijeća pri Službi za stručne poslove Gradskog vijeća........................................................................................................................................................1 (jedan) izvršilac

  1. Referent vatrogasac-vozač pri Službi za civilnu zaštitu........................................1 (jedan) izvršilac
  2. Referent vatrogasac – operativac pri Službi za civilnu zaštitu............................1 (jedan) izvršilac
  3. Domar pri Službi unutrašnje zaštite i zajedničkih poslova....................................1 (jedan) izvršilac
  4. Higijeničar (čistačica) pri Službi unutrašnje zaštite i zajedničkih poslova.......1(jedan) izvršilac

         Kompletan Javni oglas se može preuzeti  OVDJE!

DOBRE VIKEND-VIJESTI ZA BH. INOVATORE

DOBRE VIKEND-VIJESTI ZA BH. INOVATORE

Pregršt medalja i specijalnih priznanja dobili su članovi AIBIH na izložbama u Katovicama i Prelogu

Katovice-Prelog, 16. maja – Prijatne vijesti pristigle su ovog vikenda Asocijaciji inovatora Bosne i Hercegovine, sa međunarodnih izložbi održanih u Katovicama (Poljska) i Prelogu (Hrvatska)...

Zlatne medalje u oba grada dobio je Cazinjanin Husnija Kapić, za „CNC mašinu za rezanje stiropora i pjenastih poroznih materijala“. Uz to mu je, u Katovicama, specijalno priznanje dodijelio Institut za intelektualno vlasništvo Republike Češke. Dvije zlatne medalje dobio je i prof. dr. sc. Pero Petrović, iz Banjaluke, za trapezasti kanal koji se postavlja poprečno na makadamske ceste, i koji uspješno zaustavlja i odvodi bujične vode sa ceste na usmjerene pravce. Ovim izumom, primarno, štiti od plavljenja poljoprivredo zemljište, budući da makadamski putevi uglavnom prolaze kroz livadske i šumske predjele. Vrijedno je spomenuti i činjenicu da je ova inovacija zaštićena Evropskom patentnom uredu, što ja prava rijetkost za BH. inovacije.

Njegov akademski kolega Fikret Alić, profesor termodinamike na Mašinskom fakultetu u Tuzli, nije izlagao u Prelogu, pa je dobio „samo“ jednu zlatnu medalju, ali i specijalno priznanje kanadskog Društva za inovacije i napredna znanja, iz Toronta. Njegov „Fleksibilni termo-akumulacioni konvektivni emiter“ namijenjen je efikasnom prinudnom zagrijavanju različitih fluida.  Elma Selimbašić, studentica iz Kladnja, dobila je u Prelogu srebrenu medalju za „Uređaj-dron za liječenje i zaštitu životinja na daljinu“, dok je istu medalju, ali u Katovicama, za „Podvodni punjač plinskih i tečnih sredstava“, dobio priznati svjetski stručnjak za speleologiju i ronjenje, Zoran Dujaković, iz Banjaluke. Njegov sugrađanin i imenjak Zoran Đoković, kulinar, dobio je na obje izložbe bronzane medalje, za „Instant šejk napitak” – osvježavajući napitak, od voća i povrća, koji se može izrađivati u tekućem, kašastom i kremastom obliku.  

Inovacije članova AIBIH uspješno je u Prelogu predstavio Husnija Kapić

 Javni oglas  za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova birački odbora/mobilnog tima/ tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja izborni rezultata

Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova birački odbora/mobilnog tima/ tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja izborni rezultata

Na osnovu člana 2.13 stav (1) tačka 3.Izbornog zakona BiH (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.23/01, 7/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05,52/05, 65/05, 77/05,11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 4/20). a u vezi članom11. Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupaka imenovanja članova biračkih odbora (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br. 27/22). Gradska izborna komisija Cazin raspisuje:

 J A V N I   O G L A S

Za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova birački odbora/mobilnog tima/ tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja izborni rezultata

Javni oglas se može preuzeti OVDJE! 

Prijavni obrazac se može preuzeti OVDJE!

Javni oglas za prijavu kandidata za kontrolore izbornih rezultata

Javni oglas za prijavu kandidata za kontrolore izbornih rezultata

Gradska izborna komisija Cazin objavljuje Javni oglas za prijavu kandidata za kontrolore izbornih rezultata.

Kompletan Javni oglas može se preuzeti OVDJE!

Sinergija nevladinih organizacija i lokalne vlasti na unaprijeđenju rodne ravnopravnosti u Cazinu

Sinergija nevladinih organizacija i lokalne vlasti na unaprijeđenju rodne ravnopravnosti u Cazinu

 

Na inicijativu Organizacija „Glas žene„ 11.05.2022.godine u gradskoj Vijećnici upriličen je sastanak predstavnika gradske uprave i nevladinih organizacija iz Cazina. Cilj sastanka je unaprijeđenje saradnje ženskih nevladinih organizacija i gradske uprava na implementaciji Gender akcionog plana grada Cazina. Sastankom su koordinirale predstavnice Organizacije Glas žene Bihać koje su pozdravile postojanje Gender akcionog plana grada Cazina kao spremnost i zainteresiranost lokalne vlasti na suradnji sa nevladinim organizacijama na pitanjima unaprijeđenje rodne ravnopravnosti. Dobrodošlicu ispred gradske uprave poželjeli su predstavnik Službe za opću uprave i društvene djelatnosti gosp. Seadin Badić i Službe GV –a Sanela Beširević,, dok je Predsjednica Durić Sunita i članovi/ce Komisije za ravnopravnost spolova i ljudska prava ( Beganović, Ikanović, Kapić ) upoznala prisutne o dosadašnjoj realizaciji Gender akcionog plana. Sastanku su prisustovale predstavnice ženskih organizacija : Kula Ostrožac, Ruža Majetići, UKR Behar, neformalne grupe Tim volim život, KUD Liskovac. Na kraju sastanka obratio se i Savjetnik Gradonačelnika grada Cazin koje pozdravio susret vladinog i nevladinog sektora , te u ime Gradonačelnika dao punu podršku daljenjem razvoju suradnje vlasti i nevladinih organizacija na implementaciji Gender akcionog plana grada Cazina. Na sastanku je zaključeno uskoro održavanje narednog sastanka na kojem ćemo se detaljnije upoznati sa implementacijom Gender akcionog plana i konkretno ostvarenim rezultatima te modalitetima konkretnog učešća ženskih organizacija u implementaciji Gender akcionog plana (konkretne mjere i aktivnosti). Izvršna direktorica Organizacija Glas žen Bihać, Enisa Raković za kraj zahvalila se prisutnima i napomenula: „Počašćeni smo opredjeljenošću gradske uprava Cazin za suradnju sa ženskim nevladnim organizacijama na implementaciji Gender akcinog plana i ovo je rijedak pozitivan primjer dobrog partnerskog odnosa gradske uprave prema nevladniom sektoru, zbog čega rado djelujemo u Cazinu i uvijek smo spremni na rad u ovoj lokalnoj zajednici .“