Servis 48 sati 25/2018

PITANJE:

Da li postoji mogućnost nabavke individualnih kanti za otpad od JKP čistoća.

ODGOVOR:

JKP Čistoća Cazin nam je dalo informaciju da se trebate obratiti direktno tom preduzeću.