Servis 48 sati 23/2018

PITANJE:

U ulici Žrtava domovinskog rata se nalazi više udarnih rupa na kolovozu koje bi trebalo hitno sanirati.

ODGOVOR:

Od nadležne JU Komunalno-stambeni fond Cazin smo informisani da će se sanacija navedenih oštećenja provesti sa početkom građevinske sezone.